Art, Caribbean, KAdE, Kunsthal in Amersfoort

June 1, 2012

Tony Monsanto

Tony Monsanto
Curaçao, 1946

My work incorporates contemporary issues, like environmental and social subjects, dealing with the complexity of our Caribbean identity and reality.

In zijn werk wordt duidelijk dat Monsanto de geschiedenis van het gebied en de veelzijdigheid in de verschillende culturele achtergronden grondig heeft onderzocht. Hij verwijst zowel direct als indirect naar (Afro)Caribische legendes en tradities en naar de (religieuze) diversiteit van de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied. In zijn schilderijen geeft hij de typische kenmerken weer van de sociale puzzel die het Caribisch gebied is.

Het vertrek van veel mensen uit het Caribisch gebied naar meer welgestelde economische mogendheden zorgt voor leegloop en een stagnatie van de economie in het Caribisch gebied. Sommigen van hen zoeken, om aan de druk van de harde realiteit te ontkomen, hun heil in de mythische wereld van oude Afrikaanse religies en gebruiken. Het stereotype plaatje van de Cariben met zon, zee, strand, carnaval en muziek, verbloemt de problemen waar de bevolking mee worstelt: werkloosheid, armoede, politieke instabiliteit en drank- gok en drugsverslaving.

Self-portrait with ancestors is een persoonlijke hommage aan de poëzie van Creolité en de multi-ethniciteit van de kleurrijke archipel, de Cariben. Thuis.

Self-Portrait with Ancestors, 2009

more from similar articles: