Art, Caribbean, KAdE, Kunsthal in Amersfoort

May 30, 2012

Mario Benjamin

Mario Benjamin
Haïti, 1964

I begin with a formal sketch, I deconstruct it until it is destroyed… and then it appears… within the light.

Voor veel kunstenaars uit de ‘Derde Wereld’ – waaronder ook Haïti – is het lastig ontkomen aan het stereotype beeld dat heerst van hun land en identiteit. Bij kunst uit Haïti wordt al gauw gedacht aan kleurrijke, naïeve schilderijen of voodoo taferelen.
Mario Benjamin wil zich juist onttrekken aan deze aannamen. Hij is een autodidact die elke vorm van folkore uit de weg gaat en zich moeilijk in een hokje laat plaatsen.
Hij leeft nù, in de 21ste eeuw en vanuit die gedachte maakt hij ook zijn werk.

Zijn (culturele, Caribische) identiteit komt naar voren in een hedendaagse context: middels video, animatie, collages, schilderijen. Maar Benjamin werkt ook met minder conventionele materialen als oude meubels, talkpoeder, kunstbloemen. Zijn werk is altijd 'site-specific'

Voor KAdE maakt Mario Benjamin nieuw werk: Laughing Woman Digitale print op canvas, 1100 x 390 cm

more from similar articles: