Art, Caribbean, KAdE, Kunsthal in Amersfoort

May 30, 2012

Joscelyn Gardner

Joscelyn Gardner
Barbados, 1961

I aim to articulate the intertwined historical relationship shared by black and white women in the Carribean. Recognizing that under patriarchy and colonialism the lives of all Caribbean women have been shaped by ‘mastership’. My project also aims to address the repression and dissociation that operate in relation to the subject of slavery and ‘blanke schuld’.

De kern van het werk van Joscelyn Gardner is de zoektocht naar haar (blanke) Creoolse identiteit, gezien vanuit haar postkoloniale feministische perspectief.
Het materiaal dat Gardner hierover vindt in Caribische archieven verwerkt ze in prints – litho’s - en multimedia installaties.

De series Creole Portraits (Creole Portraits, II en III) zijn series litho’s waarin ze verschillende aspecten van de Creoolse identiteit, koloniale representatie en slavernij onderzoekt.

In KAdE hangt serie III: Bringing down the flowers, over vrouwelijke slaven op Caribische plantages. Op de prints staan afbeeldingen van tropische planten die vrouwelijke slaven gebruikten als natuurlijk middel voor abortus. Veel vrouwen kozen ervoor hun ongeboren kind te aborteren - of hun geboren kind te doden- uit protest tegen de uitbuiting van vrouwen als broedmachines voor nieuwe slaven en de onmenselijkheid van de slavernij in het algemeen.
De kennis van de planten en hun werking werd mondeling overgebracht, van Afrikaanse voorouders of Amerikaans-Indiaanse wederhelften, van vrouw op vrouw.

De portretten in de serie dragen de botanische namen van de planten die werden gebruikt om een zwangerschap te beëindigen. De litho’s laten portretten zien, gezien van achter, met ingewikkeld gevlochten Afrikaanse kapsels. Verweven met de kapsels zijn de ijzeren slavenkettingen die werden gebruikt als zweep tegen vrouwen die werden beschuldigd van abortus. Tenslotte is op elk portret een specifieke plant te zien die er voor werd gebruikt.

Uit de serie Creole Portraits III: Bringing down the flowers

more from similar articles: