Art, Caribbean, KAdE, Kunsthal in Amersfoort

May 30, 2012

Jonathan Harker & Donna Conlon

Jonathan Harker & Donna Conlon
Panama, 1975

We try to find comfort in stories that have a beginning, a middle and an end, where everything is straightforward, and all the pieces fit. But life is not really like that, and not all stories have to be told that way.
[…]
Making art is another way of telling stories.


Jonathan Harker en Donna Conlon werken samen sinds 2006. In hun samenwerking combineren ze hun persoonlijke interesses en de werkwijzen uit hun eigen praktijk. Hun eerste twee video’s waren bedoeld als commentaar op het massa consumentisme en het klimaat. Tussen 2008 en 2009 maakten ze 'videogames', letterlijk gespeelde spelletjes die op video werden opgenomen, met als doel het sociaal politieke klimaat te onderzoeken en bekritiseren. Het zijn serieuze thema’s, waaraan ze vaak een ironische, absurde draai geven.

De namen van Panama’s (vier) grootste biermerken zijn nauw verweven met de culturele identiteit van Panama en de mystificatie ervan. In Drinking Song wordt met flesjes en blikjes van deze vier biermerken het volkslied van de VS gespeeld: het land dat zich het recht toe-eigende Panama te koloniseren en het gezag over de bouw van het Panama Kanaal over te nemen. De titel van het werk verwijst naar een historisch feit dat maar weinigen weten: de muziek van Star Spangled Banner is destijds ‘geleend’ van The Anacreontic Song: een oud drinklied dat is geschreven door twee leden van de Anacreontic Society, een Londense gentleman’s club.

Mijn werk heeft als doel de vage grens tussen iconografie en ideologie te manipuleren. In de hoop bestaande en vastgeroeste waarden en normen – dat wat we ‘de realiteit’ noemen - uit te dagen en zelfs te veranderen.

Drinking Song, 2011 Video, 2 minuten

more from similar articles: