Art, Caribbean, KAdE, Kunsthal in Amersfoort

May 30, 2012

Ana Mendieta

Ana Mendieta
Cuba, 1948-1985

Pain of Cuba, body I am

Ana Mendieta was een Cubaans-Amerikaanse performance kunstenaar, beeldhoudster, schilder en videokunstenaar. Ze stond bekend om haar aarde/body kunstwerk.

Geboren in Havana, Cuba, werd Mendieta als 13-jarige ten tijde van de Cubaanse revolutie samen met haar zus door haar ouders naar de USA gestuurd. Haar leven en werk is letterlijk en figuurlijk getekend door deze traumatische verdrijving uit het paradijs van haar jeugd, door haar leven als balling en een gevoel van ‘dubbel anders zijn'. Ergens verzeild geraakt in Iowa in de Midwest van de USA is ze anders als vrouw en anders als Latino.

In het werk van Ana Mendieta speelt het lichaam een centrale rol. Het lichaam is Ana Mendieta zelf: haar eigen lichaam, dat gefilmd en gefotografeerd sporen achterlaat in het gras, op een lap stof of in de natuur. Het zijn documentaire sporen, foto's en films van performances of interventies, die ook naar de weg terug wijzen: de innerlijke weg, die het lichaam naar de oorsprong en de schoot van de natuur wijst.

Alma Silueta en Fuego is een van Ana Mendieta's 'earth-body works' waarin ze actief het landschap verandert door haar lichaam of ‘silhouet’ te laten ‘versmelten’ met de natuur.

Ondanks haar korte leven, dat tragisch eindigde door haar onopgehelderde val uit een raam op de 34ste verdieping, geldt Ana Mendieta in de kunstgeschiedenis als een pionier van de performance kunst en de body art en wordt ze algemeen gezien als vertegenwoordiger van de feministische kunst van de jaren zeventig.
De receptie van haar werk heeft in de jaren negentig evenwel een drastische wijziging ondergaan. Haar uitzonderlijke oeuvre wordt nu bijna uitsluitend beschouwd tegen de achtergrond van de kwestie van de transculturele identiteit: één van de grote actuele thema's binnen de hedendaagse kunst.

Het bijzondere van haar werk ligt in het feit dat Ana Mendieta haar openlijke feministische houding en gebruik van avant-gardistische media en uitdrukkingsmiddelen verbonden heeft met een specifiek Latijns-Amerikaanse mystiek én met thema's als identiteit en migratie. Ana Mendieta zag zich niet als een grensganger, maar als een bemiddelaarster tussen Zuid en Noord, die alles in zich verenigde: religie, geschiedenis, mythologie en de formele vernieuwing van de kunst in de jaren zeventig.

Alma Silueta en Fuego, 1975 video (Super8)

more from similar articles: